1 Progress in flight tests of hypersonic boundary layer transition 2021, No.11:1591-1611
  Guohua Tu, Jianqiang Chen, Xianxu Yuan, Qingtao Yang, Maochang Duan, Qiang Yang, Yi Duan, Xi Chen, Bingbing Wan, Xinghao Xiang [Abstract] (208) [HTML 0 KB][PDF 9682 KB] (234)
2 Bayesian Optimization for Active Flow Control 0, No.:1-
  Antoine B. Blanchard, Guy Y. Cornejo Maceda, Dewei Fan, Yiqing Li, Yu Zhou, Bernd R. Noack, Themistoklis P. Sapsis [Abstract] (196) [HTML 0 KB][PDF 7690 KB] (60)
3 Knockdown factor of buckling load for axially compressed cylindrical shells: State of the art and new perspectives 2022, No.1:1-1
  Bo Wang, Peng Hao, Xiangtao Ma, and Kuo Tian [Abstract] (193) [HTML 0 KB][PDF 2711 KB] (119)
4 Biomechanical study on implantable and interventional medical devices 2021, No.6:875-897
  Lizhen Wang· Xili Ding· Wentao Feng· Yuanming Gao· Shudong Zhao · Yubo Fan [Abstract] (152) [HTML 0 KB][PDF 2678 KB] (70)
5 Reviews on mechanics of ultra-high-temperature materials 2021, No.9:1347-1371
  Daining Fang · Weiguo Li · Tianbao Cheng · Zhaoliang Qu · Yanfei Chen · Ruzhuan Wang · Shigang Ai [Abstract] (150) [HTML 0 KB][PDF 2952 KB] (122)
6 A newly-developed interatomic potential of Nb-Al-Ti ternary systems for high-temperature applications 2022, No.1:2-2
  Henggao Xiang, and Wanlin Guo [Abstract] (134) [HTML 0 KB][PDF 7927 KB] (79)
7 Multi-resolution nonlinear topology optimization with enhanced computational efficiency and convergence 0, No.:1-
  Zijie Chen, Guilin Wen, Hongxin Wang, Liang Xue, Jie Liu [Abstract] (132) [HTML 0 KB][PDF 7148 KB] (29)
8 Mechanosensation of osteocyte with collagen hillocks and primary cilia under pressure and electric field stimulation 0, No.:1-
  Yan Wang, Chaoxin Li,Hao Dong, Jianhao Yu, Yang Yan, Xiaogang Wu, Yanqin Wang, Pengcui Li, Xiaochun Wei,Weiyi Chen [Abstract] (113) [HTML 0 KB][PDF 2965 KB] (78)
9 Numerical investigation of efficient synthetic jets generated by multiple-frequency actuating signals 2022, No.1:7-7
  Yiran Lu, Jiangsheng Wang, and Jinjun Wang [Abstract] (110) [HTML 0 KB][PDF 3330 KB] (74)
10 Internal field study of 21700 battery based on long-life embedded wireless temperature sensor 2021, No.6:898-904
  Haihua Chen · XianfLe Yang · Na Li · Likun Hu · Shaoqi Wang · Lin Wang · Jiang Zhou · Wei-Li Song · Lei Sun · Tai-Song Pan · Hao-Sen Chen · Daining Fang [Abstract] (106) [HTML 0 KB][PDF 1641 KB] (49)