Acta Mechanica Sinica
Acta Mechanica Sinica
 | 
Variation in contact load at the most loaded position of the outer raceway of a bearing in high-speed train gearbox
Yu Hou 1, Xi Wang 1, Hongbo Que 2, Rubing Guo 2, Xinhai Lin 2, Siqin Jin 2, Chengpan Wu 2, Yue Zhou , Xiaolong Liu 1
1. School of Mechanical, Electronic and Control Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China 2. CRRC Qishuyan Institute Co., Ltd., Changzhou 213011, China
    PDF Preview
    
 
v
Copyright © Acta Mechanica Sinica Editorial Office
Address: No.15 Bei Si Huan Xi Road, Beijing 100190, China
Telephone: +86-(0)10-62536271   Fax:+86-(0)10-82543907
E-mail: actams@cstam.org.cn
Technical support: Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn